Gajo Bulat Square - Atelier Sverko i Sverko, Goran Pavlovic & Emil Sverko & Ivana Sverko / with Antun Sverko
Gajo Bulat Square - Atelier Sverko i Sverko, Goran Pavlovic & Emil Sverko & Ivana Sverko / with Antun Sverko
>Gajo Bulat Square / Split, Cro / 1996
>Competition, 2nd prize
>Goran Pavlovic & Emil Sverko & Ivana Sverko / with Antun Sverko